Guangzhou Hotels Guide
Home  |  Guangzhou Reservations
Hotels in Guangzhou by Name

O
Name Stars Rooms City ZIP Address Phone
Oakwood Gold Arch Residence Guangzhou 510100 District 3, Er Sha Island, Dong Shan District
602-687-3322
Ocean Hotel Guangzhou 510061 412 East Huanshi Road
Oriental Resort Guangzhou 1068 Bai Yun Ave South

 

Copyright 2002-2004, Guangzhou-hotel-travel.com