Guangzhou Hotels Guide
Home  |  Guangzhou Reservations
Hotels in Guangzhou by Name

B
Name Stars Rooms City ZIP Address Phone
Bai Yun Hotel 704 Guangzhou 510065 367 Huan Shi Dong Road
011 86-20-8333-3998

 

Copyright 2002-2004, Guangzhou-hotel-travel.com